Przygotowanie pliku do druku

Możemy drukować z praktycznie każdego pliku, poniższe wytyczne publikujemy z myślą o osobach zajmujących się na co dzień grafiką komputerową.

Jeśli nie jesteś grafikiem i masz problem z przygotowaniem pliku – skontaktuj się z nami, na pewno pomożemy.

Przygotowanie pliku do druku:

  • Projekty do druku należy przesyłać w formie poligraficznych plików PDF (CMYK, 300 dpi, ustawione najwyższe parametry jakości na etapie eksportu do PDF), uwzględniających spady w rozmiarze wymaganym dla danego typu pracy (np. dla wizytówek, plakatów i ulotek – 2 mm).
  • W pliku PDF prosimy nie umieszczać poza formatem żadnych klocków barwnych ani znaczników spadu -jedynie znaczniki cięcia, odsunięte od projektu o wartość spadu.
  • Elementy, które mają być wydrukowane na czarno (teksty, linie) muszą się składać wyłącznie z czarnej farby w 100% natężeniu.
  • Maksymalne nafarbienie dla papierów powlekanych: 320%; dla papierów niepowlekanych – 300%.
  • Przy pracach wielostronicowych plik PDF powinien zawierać tyle stron, ile stron ma praca (prosimy nie wykonywać impozycji ani nie generować pliku PDF w formie rozkładówek bez porozumienia).
  • Minimalna grubość linii – 0,15 pkt.
  • Minimalny odstęp od krawędzi (bezpieczna odległość dla istotnych elementów): 4 mm.

Chęć druku wg. proofa kolorystycznego należy zgłosić przed złożeniem zamówienia – nie zawsze jest taka możliwość.